• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA/DIREKTORICE MEDOBČINSKEGA MUZEJA KAMNIK

  Objavljamo RAZPIS za prosto delovno mesto direktorja oziroma direktorice Medobčinskega muzeja Kamnik.

  Rok za oddajo vlog je: 03.05.2019

  RAZPIS

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN002295/2019-W01 objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Prenovo območja osrednje ploščadi in izgradnjo kolumbarija na pokopališči v Komendi«.

  Rok za oddajo ponudb:  30.04.2019  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN007325/2018-W01 objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Komenda in javnih zavodov  za obdobje 2019 – 2022«.

  Rok za oddajo ponudb:  5.11.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN006252/2018-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za izgradnjo fekalnega kanala P1 s črpališčem v naselju Potok in ureditev ostale komunalne infrastrukture na trasi kanala P1.

  Rok za oddajo ponudb:  25.09.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN004267/2018-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za Prevoze osnovnošolskih otrok v občini Komenda v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020

  Rok za oddajo ponudb:  do 10.07.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  19.07.2018 – Odločitev o oddaji naročilaObjavljeno na portalu javnih naročil

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Sprememba roka za oddajo ponudb: do 06.07.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  19.06.2018

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN004073/2018-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za obnovo lokalne ceste LC 162041 (Križ – Komenda) v naselju Gmajnica.

  Rok za oddajo ponudb:  do 29.06.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  01.08.2018 – Odločitev o oddaji naročilaObjavljeno na portalu javnih naročil

  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS

  Občina Komenda OBJAVLJA  prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II v Režijskem obratu za določen čas z možnostjo podaljšanja

  Objava

  29.06.2018

  OBVESTILO O USPEŠNO ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNE OBJAVE