• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN004073/2018-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za obnovo lokalne ceste LC 162041 (Križ – Komenda) v naselju Gmajnica.

  Razpisna dokumentacija

  Rok za oddajo ponudb:  do 29.06.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN010154/2017-B01 objavljeno Obvestilo o Javnem naročilu za izbiro izvajalca geodetskih del in izbiro izvajalca agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo.

  Več informacij

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN010153/2017-B01 objavljeno Obvestilo o Javnem naročilu za izbiro izvajalca geodetskih del in izbiro izvajalca agromelioracijskih del na komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas.

  Več informacij

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN005719/2017-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za rekonstrukcijo lokalne ceste Podboršt – Komendska Dobrava.

  Razpisna dokumentacija

  Rok za oddajo ponudb:  do 16.06.2017  do vključno 11:00 ure po krajevnem času

  22.06.2017 – Obvestilo o oddaji javnega naročila

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS številka 25/2017 pod številko  Št. 430-0022/0023/2017 Ob-2265/17 objavljeno Drugo javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

  Objava 2. poziva

  Rok za oddajo ponudb: 02.06.2017 do 11:00 ure Več informacij

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN004293/2017-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za menjavo zunanjega stavbnega pohištva na objektu Glavarjeva cesta 104 v Komendi.

  Razpis

  Razpisni obrazci

  Popis

  Shema stavbnega pohištva

  Rok za oddajo ponudb: 15.05.2017 do 11:00 ure

  08.06.2017 – Pogodba z izvajalcem