• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO SLUŽBENEGA VOZILA

  Skladno z določili  78. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavljamo Namero o sklenitvi neposredne pogodne za prodajo službenega vozila.

  Namera

  Rok za oddajo ponudbe je 26. 8. 2019.

  JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS številka 34/2019 pod številko  Št. 430-0020/2019-2   Ob-2226/19 objavljen JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Komenda .

  Javni razpis

  Razpisna dokumentacija

  Rok za oddajo ponudb: 14.06.2019 do 10:00 ure

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN008272019-B01 objavljeno javno naročilo male vrednosti za »IZGRADNJA IN OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJIH BREG, KLANEC IN NASOVČE«.

  Rok za oddajo ponudb:  20.05.2019  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA/DIREKTORICE MEDOBČINSKEGA MUZEJA KAMNIK

  Objavljamo RAZPIS za prosto delovno mesto direktorja oziroma direktorice Medobčinskega muzeja Kamnik.

  Rok za oddajo vlog je: 03.05.2019

  RAZPIS

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN002295/2019-W01 objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Prenovo območja osrednje ploščadi in izgradnjo kolumbarija na pokopališči v Komendi«.

  Rok za oddajo ponudb:  30.04.2019  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN007325/2018-W01 objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Komenda in javnih zavodov  za obdobje 2019 – 2022«.

  Rok za oddajo ponudb:  5.11.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  OBVESTILO O OBJAVLJENEM JAVNEM RAZPISU

  Obveščamo vas, da je na portalu javnih naročil pod številko JN006252/2018-W01 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti za izgradnjo fekalnega kanala P1 s črpališčem v naselju Potok in ureditev ostale komunalne infrastrukture na trasi kanala P1.

  Rok za oddajo ponudb:  25.09.2018  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN