• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 02.12.2020

  Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo (menjavo) zemljišč

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 02.08.2020

  POZIV ZA PRIJAVO PRIREDITEV OB ENAINDVAJSETEM OBČINSKEM PRAZNIKU

  Društva in klube z območja Občine Komenda POZIVAMO, da nam sporočijo svojo namero o organiziranju prireditev v okviru letošnjega občinskega praznika.

  Rok za oddajo: 31.03.2020

  POZIV

  Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 25.02.2020

  Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 23.02.2020

  VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA ZA OBDOBJE ENEGA LETA

  Obveščamo vas, da je z dne 21.01.2020 na portalu javnih naročil pod številko JN000297/2020-W01 objavljeno javno naročilo za »VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI KOMENDA ZA OBDOBJE ENEGA LETA«.

  Rok za oddajo ponudb:  03. 02. 2020  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  Razpis

  PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Obveščamo vas, da je z dne 13.01.2020 na portalu javnih naročil pod številko JN000133/2020-UO1 objavljeno javno naročilo za »PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA«.

  Rok za oddajo ponudb:  12. 02. 2020  do vključno 11:00 ure preko informacijskega sistema e-JN

  Razpis