• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBJAVLJAMO DOKUMENTACIJO OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE

  OCENJEVANJE ŠKODE PO POZEBI MED 21. IN 22. APRILOM 2017 V OBČINI KOMENDA

  V Uradnem listu RS je bil 21. 7. 2017 objavljen Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-7/2017- 65- DGZR, z dne 28. 7. 2017) ter izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe  med 21. in 22. aprilom 2017 na prizadetih območjih po prizadetih kulturah.

  Oškodovanci, ki so utrpeli škodo, bodo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli predtiskan obrazec 2PT. Obrazec morajo oškodovanci izpolniti, podpisati ter vložiti  na Občino Komenda v času uradnih ur, najkasneje do srede 23. avgusta  2017.

  Priloga: Sklep o ocenjevanju škode po pozebi

  OCENJEVANJE ŠKODE PO POPLAVAH 27. IN 28. 4. 2017 V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-8/2017- DGZR, z dne 16. 5. 2017) bo občinska komisija za ocenjevanje škode opravila oglede prijavljenih dogodkov. Oškodovanci, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, lahko škodo prijavijo najkasneje do ponedeljka 29. maja 2017.

  Prijavo škode posredujejo v priloženem obrazcu, in sicer po elektronski pošti na naslov: obcina@komenda.si.

  Kontaktni osebi za prijavo škode sta Martina Bajde, tel. 01 7247405 ali Mira Crnkovič, tel. 01 7247406.

  Priloge