• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • KAJ NE SODI V JAVNO KANALIZACIJO ?

  Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode vse pogosteje opažamo, da se v kanalizaciji pojavljajo stvari, ki vanjo ne sodijo. Povzročajo lahko zastoje odpadne vode in zamašitev sistema, najpogosteje pa povzročajo mehanske poškodbe na črpalkah za prečrpavanje odpadne vode in zastoj pri obratovanju sistema za prečrpavanje odpadne vode po javni kanalizacij ali zastoj pri obratovanju čistilne naprave.

  Precejšnje težave nam povzročajo čistilni in vlažilni robčki, ki prepogosto končajo v naših WC-školjkah in zatem v javnem kanalizacijskem sistemu. Ti naj bi bili biološko razgradljivi, a v odpadni vodi ne razpadejo kot toaletni papir, pač pa se ovijajo okoli elementov v kanalizacijskem sistemu, kot so črpalke, grablje in ostala oprema. Nesnago morajo ročno čistiti zaposleni v komunalnih podjetjih, kar je ne le zamudno, pač pa tudi higiensko oporečno. Vse, ki jih uporabljate, naprošamo, da jih odvržete v zabojnik za mešane komunalne odpadke, nikakor pa ne v straniščno školjko.

  Prav tako je priporočljivo, da se uporablja razgradljiv toaletni papir. Nerazgradljivi toaletni papirji, ki se pojavljajo v trgovinah, lahko namreč povzročijo tudi zamašitev vaših internih komunalnih vodov. Oznaka za hitro razgradljiv izdelek na embalaži: Oznaka na embalaži potrošnike opozarja, da izdelka ni dovoljeno odstraniti v straniščno školjko. Te odpadke je potrebno odstraniti v koš za smeti.

   

  Kaj ne sodi v kanalizacijo? Zakaj ne sodi v kanalizacijo? Pravilno ravnanje
  Vlažilni in otroški robčki, čistilni robčki , vrečke, higienski vložki, tamponi, kondomi, palčke za ušesa, večji kosi hrane. Narejeni so iz materialov, ki se v vodi ne razgradijo in povzročajo zamašitve črpalk in ostalih naprav. Te odpadke odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke.
  Maščobe in olja iz gospodinjstva, odpadna motorna olja, gnojila, barve, laki. ​Težko razgradljive snovi, povzročajo obloge in zamašitve sistemov in zavirajo čiščenje odpadne vode. Te odpadke lahko odpeljete v zbirni center.
  Strupene snovi in snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice (npr. kisline, alkalije, zdravila, škropiva,..). Nevarni odpadki, ki vsebujejo težko razgradljive in nevarne snovi, ki se zaradi svoje sestave ne očistijo in so lahko nevarni tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijski sistem. ​Te odpadke lahko odnesete v zbirni center.
  Organski odpadki (ostanki hrane, zelenjave, rastlin, plevel,…). ​Organski odpadki, ki močno povečajo obremenitev odpadne vode in povečajo količino usedlin, kar povzroča zastoje v kanalizacijskem sistemu, posledično gnitje, hkrati pa je to močna vaba za razvoj glodavcev. Te odpadke odlagate v zabojnik za biološke odpadke.
  Tekstil, les, kosti, pesek, plastika, razni drugi predmeti,… ​Povzročajo zastoj odpadne vode po kanalizaciji ali celo zamašitev, poškodbe na črpalkah. ​Te odpadke odlagamo v za to primerne zabojnike ali jih odpeljemo v zbirni center.

  K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav lahko veliko prispevajo ravno uporabniki, s pravilnim ravnanjem in odlaganjem odpadkov.

  Vir: internet