• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  Občina Komenda objavlja

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1420* (4000 m2), 1425* (7782 m2) in 1424* (2697 m2), vse k. o. 1906 Suhadole (*op.: zemljišča s temi parcelnimi številkami so oblikovana s pogodbeno komasacijo, ki je v postopku podpisovanja).

  Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – ne odpiraj« se lahko oddajo do 08. 12. 2015 do 10.00 ure v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

  Več informacij