• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Objavljamo JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU OBMOČJA KO 11 PODBORŠT.

  Javna razgrnitev bo od vključno 01. 03. 2019 do vključno 15.03.2019.
  Javna obravnava bo 05.03.2019 ob 15.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104, 1218 Komenda.