• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Občina Komenda obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02 Poslovno proizvodne cone Ozka dela – funkcionalne enote FE 4/2, 4/3 in 4/4 ter Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02/1 Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6.

  Več informacij