• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Občina Komenda obvešča javnost o

  • javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica in
  • javni razgrnitvi okoljskega poročila za to območje

  Več informacij