• podatki

    Zajčeva cesta 23
    1218 Komenda


    obcina@komenda.si

    Telefon: 01/ 724 74 00
    Faks: 01 / 834 13 23

  • JAVNO NAZNANILO

    Občina Komenda obvešča javnost o

    • javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica in
    • javni razgrnitvi okoljskega poročila za to območje

    Več informacij