• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo obveščata javnost o javni razgrnitvi variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice.

  Javna obravnava bo tudi v Sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, dne 2.4.2015 ob 16:00 uri.

  Več informacij:

  Povzetek za javnost: