• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 x 110 kW Kamnik – Visoko ter okoljsko poročilo.

  Gradivo bo v digitalni obliki objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod “aktualno/pomembne povezave//državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve”)  od 9. septembra 2013 dalje.

  Več informacij