• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Ministrstvo za infrastukturo in prostor, Direktorat za prostor, je koordinator priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Trenutno je državni prostorski načrt v fazi pobude.

  Gradivo je do 8. maja 2013 dostopno širši javnosti na internetnih straneh ministrstva. V tem času ima javnost možnost podati predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude.

  Javno naznanilo

  Povzetek za javnost