• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Občina Komenda s tem

  JAVNIM NAZNANILOM

  obvešča javnost o javni razgrnitvi SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 GMAJNICA

  Dopolnjen osnutek SD LN KO 13 Gmajnica bo v času uradnih ur skladno z 61.a členom ZPNačrt javno razgrnjen od 04. 03. 2016 do 18. 03. 2016 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

  Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD LN KO 13 Gmajnica bo v sredo, 09. 03. 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi 104, 1218 Komenda.

  Več