• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNO NAZNANILO

  Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija RS za okolje s tem

  J A V N I M   N A Z N A N I L O M

  obveščajo javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik-Visoko

  Javna razgrnitev bo potekala od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016 v prostorih:

  • Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana
  • v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš,
  • v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem,
  • v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta, Šenčur,
  • v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda,
  • ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije RS za okolje.

  Javne obravnave bodo potekale:

  • 7. januarja 2016 ob 17.00 v prostorih Občine Mengeš, I. nadstropje, Slovenska cesta 30, Mengeš,
  • 7. januarja 2016 ob 19.00 v sejni dvorani občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda,
  • 12. januarja 2016 ob 15.30 v sejni sobi občine Cerklje, Trg Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem,
  • 13. januarja 2016 ob 15. 30 v sejni sobi občine Šenčur, Kranjska cesta 11 4208 Šenčur.

  Več