• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

   

  V petek, 20. januarja 2017, je bil objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

   

  Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

  • prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
  • izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
  • založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
  • organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

  Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski orkestri), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna ter intermedijska dejavnost (novi mediji, IK tehnologija).

  Upravičene osebe (predlagatelji projektov) po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

  Upravičeni stroški izvedbe projekta so:

  • honorarji (izključno za umetniške vodje in zunanje sodelavce);
  • stroški avtorskih pravic (SAZAS, IPF, AAS, …);
  • kotizacije (za udeležbe na seminarjih) in prijavnine (za udeležbo na festivalih);
  • najemi prostorov in opreme (izključno za izvedbo projekta in ne za redno letno delovanje društva/zveze);
  • originalno oziroma plačljivo notno gradivo za izvedbo projekta;
  • tiskana gradiva (oblikovanje in tisk promocijskih materialov za prireditve in izobraževanja, založniški projekti);
  • materialni stroški (nakup likovnega materiala, stroški scenografije in rekvizitov ter gledaliških, plesnih in folklornih kostumov za izvedbo prijavljenega projekta, pisarniški material);
  • nastanitve za organizatorje, mentorje in udeležence v času trajanja projekta;
  • potni stroški organizatorjev, mentorjev in udeležencev;
  • stroški varovanja za večje javne prireditve;
  • stroški snemanja;
  • poštne storitve;
  • drugi stroški največ v deležu 50 odstotkov skupnih stroškov projekta.

  Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 337.960 evrov. Rok za oddajo prijave je do ponedeljka, 20. 2. 2017.

  Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: https://www.jskd.si/financiranje/projektni/projektni2017/besedilo_projektni_17.htm.

  Lokalne izvajalce ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pozivamo, da preučijo možnost prijave projektov na omenjeni razpis.