• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017 IN 2018

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 1/2016) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2017 ter Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2018 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2017 in Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2018

  V času javne razprave, od 21. oktobra 2016 do 21. novembra 2016, se pripombe in predlogi k predlogu proračunov pošljejo županu Občine Komenda:

  • Pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2016«
  • V elektronski obliki na naslov: obcina.komenda@siol.net
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2017
  2. Predlog proračuna 2017
  3. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2018
  4. Predlog proračuna 2018