• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Izhodišča za pripravo OPPN območja MO 12 Moste

  Skladno s 118. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 61/17) Občina Komenda objavlja izhodišča za pripravo OPPN območja MO 12 Moste

  Tekstualni del

  Grafika