• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2022

  Občina Komenda je v letošnjem letu pristopila k uskladitvi evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Navedena evidenca je posodobljena skladno z zakonodajo, ki določa, da je za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih državnih evidenc, kar posledično pomeni, da morajo občine za namen odmere NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih stavb iz Registra nepremičnin (REN).

  Vsem zavezancem za plačilo NUSZ za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na območju Občine Komenda se bo v naslednjih dneh posredovalo obvestilo o informativnem izračunu NUSZ v letu 2022.

  Vljudno prosimo, da zavezanci podatke skrbno pregledate in morebitne napake oziroma spremembe posredujete v skladu z navodili na obvestilu.

  Občina Komenda