• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADNJA TELOVADNICE PRI ŠOLI V MOSTAH

  Po odkupu zemljišč severno od moščanske šole so nastali pogoji za prva resnejša razmišljanja o gradnji telovadnice – športne dvorane v Mostah.  Nalogo za prostorsko umestitev in idejno zasnovo smo zaupali projektantskemu biroju Atrakcija, d. o. o., z arhitektko Mojco Hribar iz Kamnika, ki ima s projektiranjem podobnih objektov že precej izkušenj.  Lani je izbrani biro najprej izdelal presojo prostorske umestitve v treh variantah, na skupnih sestankih z vodstvom šole pa smo izbrali po naši oceni najustreznejšo varianto, ki je bila ta mesec predstavljena pristojnim odborom in Občinskemu svetu Občine Komenda. Posnetek seje sveta, kjer je rešitve predstavila ga. Hribar, si lahko ogledate na lokalni TV, v prilogi in na občini pa je na vpogled celotno do sedaj pripravljeno gradivo.

  Ker bi radi še v letošnjem letu pridobili gradbeno dovoljenje in z njim, če se bo pokazala priložnost, kandidirali na razpisih za nepovratna sredstva, vas vabimo, da nam do konca julija posredujete morebitne pripombe in predloge, ki jih bomo poskušali upoštevati v nadaljevanju postopka. Pisne predloge in pripombe lahko pošljete na elektronski naslov obcina@komenda.si, po pošti na naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, lahko pa jih med uradnimi urami osebno prinesete na našo občino.

  Gradivo