• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 6. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 23. aprila 2015, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Seznanitev Občinskega sveta Občine Komenda z imenovanjem podžupana Občine Komenda
  2. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2014
  3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – druga obravnava
  4. Predlog Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Komenda – prva obravnava
  5. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki
  6. Mnenje ustanovitelja k imenovanju ravnatelja Vrtca Mehurčki
  7. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
  8. Predlog Sklepa o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
  9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda splošne knjižnice Matična knjižnica Kamnik
  10. Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj
  11. Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Gora pri Komendi
  12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • je priloženo.

  Gradivo za 6. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (34 MB).