• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 4. Dopisno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala od torka 26. januarja 2021 do srede 27. januarja 2021 do 15. ure

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1. sklop)«
   1. Uvodna obrazložitev
   2. Investicijski program
   3. Predstavitev projekta
   4. Priloga 12
   5. Predlog sklepa

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA