• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 3. Izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 4. marca 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  • Ugotovitev sklepčnosti
  • Predlog Sklepa o utemeljenosti razlogov za sklic 3. izredne seje
  1. Predlog spremembe Statuta Občine Komenda – hitri postopek
  2. Celovita informacija župana glede dogajanja v zadevi Palmarium
  3. Informacija o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  4. Odstop župana

   Stanislav Poglajen

   župan