• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 2. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. decembra 2018, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

   

  1. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance
  2. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za kmetijstvo
  3. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za drobno gospodarstvo in turizem
  4. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
  5. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja
  6. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno pravne komisije
  7. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Komenda
  8. Seznanitev občinskega sveta z imenovanjem podžupana Občine Komenda
  9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  Župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA