• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. julija 2018, ob 17. uri

  Predlagano je:

  • Ugotovitev sklepčnosti

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka zazidalnega (lokacijskega) načrta območja MO 4 – Sloga Moste (sprememba št.2) – druga obravnava

  GRADIVO: 

  • priloženo

  UDELEŽBA NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA