• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 17. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. decembra 2016, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ 27. julij Kamnik
  2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
  3. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki (opomba: umik točke z dnevnega reda)
  5. Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa »Nadzidava OŠ v Komendi«
  6. Predlog Sklepa o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2017
  7. Predlog Sklepa o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2018
  8. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2017 –  druga obravnava
  9. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018 –  druga obravnava
  10. Predlog Odloka o priznanjih Občine Komenda – druga obravnava
  11. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda – prva obravnava
  12. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 2017 – prva obravnava
  13. Predlog Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2017
  14. Predlog Pravilnika o podelitvi športnih priznanj v občini Komenda
  15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO: 

  • k 1. in 2. točki je priloženo; imena kandidatov bodo sporočena po seji KMVVI (predvidoma na seji občinskega sveta),
  • k 3. točki bo posredovano v ustni obliki,
  • k ostalim točkam je priloženo

   

  Gradivo za 17. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki – 1. del (48,1 MB), ZIP obliki – 2. del (32,0 MB).