• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 16. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 24. novembra 2016, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ 27. julij Kamnik
  2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Kamnik
  3. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  4. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – druga obravnava
  5. Predlog Odloka o priznanjih Občine Komenda – prva obravnava
  6. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda – prva obravnava
  7. Predlog Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda
  8. Predlog Sklepa o višini denarnega prispevka za novorojence v občini Komenda
  9. Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu
  10. Predlog Sklepa o določitvi nove vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  11. Predlog Sklepa o določitvi novih cen storitev na pokopališču v Komendi
  12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 3. točki bo posredovano v ustni obliki,
  • k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 16. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (24,6 MB).