• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 15. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. oktobra 2016, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
  2. Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Nasovče
  3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  4. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  5. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2017 – prva obravnava
  6. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2018 – prva obravnava
  7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – prva obravnava
  8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 816/1, k. o. Nasovče
  9. Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2016
  10. Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 4. točki bo posredovano v ustni obliki,
  • k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 15. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (60,6 MB).