• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 14. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 30. junij 2016, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica – druga obravnava
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2,  poslovno proizvodna cona Ozka dela – funkcionalne enote Fe 4/2, 4/3 in 4/4 – druga obravnava
  3. Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1, poslovno proizvodna cona Ozka dela – II. faza – funkcionalne enote FeP 3/4, FeP 3/5 in FeP 3/6 – druga obravnava
  4. Predlog Razvojnega programa skrbi za kakovostno staranje v občini Komenda za obdobje 2016 – 2025 – druga obravnava
  5. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31.12.2015
  6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2016 – skrajšani postopek
  7. Predlog Sklepa o določitvi cen za uporabo Športne dvorane Komenda
  8. Predlog Sklepa o določitvi cen za koriščenje reklamnega prostora v Športni dvorani Komenda
  9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  10. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 10. točki bo podano v ustni obliki,
  • k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 14. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (60 MB).