• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 10. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 28. maja 2020, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2019NE VARNOSTI V LETU 2019
  2. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2019
  3. Letna poročila zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda –  za leto 2019:

   –     Osnovna šola Komenda Moste

   –     Vrtec Mehurčki

   –     Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

   –     Osnovna šola 27. julij

   –     Glasbena šola Kamnik

   –     Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

   –     Mestne Lekarne

   –     Medobčinski muzej Kamnik

   –     Zavod Medgeneracijsko središče Komenda

   –     Zavod KKS KOMOK

  4. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o. za leto 2019
  5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2020
  6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnost
  7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  8. Poročilo župana o sprejetih začasnih nujnih ukrepi v času epidemije COVID-19
  9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA