• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 10. sejo – PREKLICANA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

  PREKLICANA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

  Obveščamo  vas, da zaradi nastale situacije v državi, PREKLICUJEMO sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda (seja je bila sklicana za 19. marca 2020, ob 17. uri) in vseh odborov Občinskega sveta pred predvideno 10. sejo Občinskega sveta Občine Komenda.Prosimo za razumevanje !

  Stanislav Poglajen

  župan

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Mnenje ustanovitelja o kandidatih za ravnatelja  Vrtca Mehurčki
  2. Potrditev elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020
  3. Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v Komendi
  4. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda – prva obravnava
  5. Poročilo o izgradnji kanalizacije
  6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  7. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA