• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 10. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. decembra 2015, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  2. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine Komenda za leto 2015
  3. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda – druga obravnava
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava
  5. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – prva obravnava
  6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda
  7. Predlog Sklepa o določitvi cen oglaševanja v občini Komenda
  8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1134/5, 1134/3, 1134/4, 1160/6, 1160/8, 1160/10, 1162/3, 1162/4 in 1163/1, vse k. o. Suhadole
  9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 441/18, 441/19, 441/20, 441/21, 441/22, 441/23, 441/24, 441/25, 441/27, 441/28, 441/29, 445/2, 446/2, 446/3, 446/4, 446/6, 446/7, 446/8, 446/10, 446/11, 446/12, 454/14, 448/2, 448/3, 448/6, 448/7 vse k. o. Mlaka in 867/2 k. o. Klanec
  10. Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike
  11. Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Žeje
  12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 1. točki bo podano v ustni obliki;
  • k 10. in 11. točki bo posredovano po seji KMVI;
  • k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 10. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (33 MB).