• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 29. novembra 2018, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Komenda

  2. a) Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Občinski svet Občine Komenda dne 18.11.2018

  b) Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Občine Komenda dne 18.11.2018

  3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatna komisija)

  4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana – potrditev mandatov svetnikov

  5. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana – ugotovitev o izvolitvi župana

  6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor

  7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  Stanislav Poglajen

  Župan