• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 1. Izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 27. avgusta 2020, ob 19.30 uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  • Ugotovitev sklepčnosti
  1. Potrditev Novelacije Investicijskega  programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki« (izdelovalec Milt d.o.o., avgust 2020)

   Stanislav Poglajen

   župan

   PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA<