• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Gradiva za soglasodajalce urejanja prostora 

  Na povezavi objavljamo Gradiva za soglasodajalce urejanja prostora  v postopku dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2)

  Povezava