• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice

  Ministrstvo za infrastrukturo je 17. 08. 2015 (prejeto na Občini Komenda dne 27. 08. 2015) sprejelo stališča do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve na osnutek Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo –  Vodice.

  Pripombe oziroma  zahteve naše občine, da se predviden plinovod umesti vzporedno z obstoječima dvema plinovodoma, ministrstvo ni upoštevalo.

  Dopis:

  Stališče