• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza.

  V času javne razprave od vključno 02. 04. 2021 do vključno 01. 05. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »pripombe k odloku o programu opremljanja poslovna cona«),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »pripombe k odloku o programu opremljanja poslovna cona«).

  Poziv