• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • PRAVILNIK O DOLOČITVI PLAČIL ZA FUNKCIONARJE, ČLANE ORGANOV OBČINE IN ČLANE DELOVNIH TELES V OBČINI KOMENDA

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PRAVILNIKA O DOLOČITVI PLAČIL ZA FUNKCIONARJE, ČLANE ORGANOV OBČINE IN ČLANE DELOVNIH TELES V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  predlog Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v občini Komenda.

  V času javne razprave, od 6. oktobra 2016 do 7. novembra 2016, morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina.komenda@siol.net s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Komenda«.

  Poziv