• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • 2. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala med 06.04.2020 in 09.04.2020

  Predlagam naslednji DNEVNI RED

  1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
  2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Komenda Moste
  3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mestne lekarne

  Stanislav Poglajen

  župan

  15.04.2020

  Sprejeti Sklepi

    1. SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA

    2. SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OŠ KOMENDA MOSTE

    3. SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OBČINE KOMENDA V SVET JAVNEGA ZAVODA MESTNE LEKARNE