• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNI RAZPIS ZA NADZOR GRADNJE

  OBČINA KOMENDA je 4.3.2013  na Portalu javnih naročil pod številko JN2481/2013 objavila JAVNI RAZPIS za Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK, OBČINA KOMENDA«ki se delno sofinancira s sredstvi Kohezijskega sklada

  Javni razpis