• podatki

    Zajčeva cesta 23
    1218 Komenda


    obcina@komenda.si

    Telefon: 01/ 724 74 00
    Faks: 01 / 834 13 23

  • Občinska uprava

    Direktorica občinske uprave:

    mag. Majda Ravnikar
    Podsekretarka, direktorica občinske uprave

    Tajništvo: Klavdija Rehberger
    Tajnica V
    Tajnica župana, direktorja in občinske uprave
    Martina Bajde
    Višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo in finančni nadzor
    Marjan Potočnik
    Podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja
    Mira Crnkovič
    Višja svetovalka za premoženjse zadeve in investicije
    Mateja Drolc
    Višja svetovalka III za družbene dejavnosti
    Renata Petrič
    Finančnik VII/1

    Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov