• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Sprejeti predpisi

  Vpišite iskalni niz:
    (prikazani bodo vsi vnosi, katerih naslov vsebuje vpisan niz)


  AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA

  Več informacij


  ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017

  Več informacij


  SKLEP O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE KOMENDA ZA LETO 2017

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA IZVEDBO AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU DRNOVO V OBČINAH KAMNIK, KOMENDA IN MENGEŠ

  Več informacij


  SKLEP O POTRDITVI NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  UGOTOVITVENI SKLEP O PRENEHANJU FUNKCIJE ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM IN ZA FINANCE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

  Več informacij


  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2016

  Več informacij


  SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU MEHURČKI KOMENDA

  Več informacij


  SKLEP O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM KOMENDA - MOSTE - KRIŽ

  Več informacij

  « Nazaj .: 1 / 77 :. Naprej »