• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

  Poročilo

  NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA PRIMER POTRESA V OBČINI KOMENDA

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – predlog Načrta zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda.

  Poročilo

  ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  predlog  Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda.

  V času javne razprave, od 3. marca 2017 do 3. aprila 2017, morebitne pripombe in predloge k predlogu pravilnika lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda«.

  Poziv

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA PRIMER POTRESA V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  predlog Načrta zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda.

  V času javne razprave, od 30. januarja 2017 do 6. marca 2017, morebitne pripombe in predloge k predlogu pravilnika lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Načrta zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Načrta zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda«.

  Poziv

  ODLOK O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda.

  Poročilo

  POROČILO O SODELOVANJU JAVNOSTI PRI PRIPRAVI SPLOŠNEGA AKTA – PRAVILNIK O ŠPORTNIH PRIZNANJIH V OBČINI KOMENDA

  Objavljamo Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta – Predlog Pravilnika o športnih priznanjih v občini Komenda.

  Poročilo

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda – prva obravnava.

  V času javne razprave, od 12. decembra 2016 do 11. januarja 2017, morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: komenda@siol.net s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda«.

  Poziv